Why Are Amazon Forests Important to the World?

Amazon Ormanları Dünya İçin Neden Önemli?

Amazon Ormanları Dünya İçin Neden Önemli?

Amazon Yağmur Ormanlarının Yerel ve Küresel İklim Açısından Önemi Nedir?

Amazon Yağmur Ormanı, birçok farklı hayvan, balık ve bitki türüyle dolu, güzel, benzersiz ve canlı bir yerdir. Bu güzel orman sadece bakılması ve keyif alınması gereken bir harika değil, aynı zamanda tüm dünyayı etkileyebilecek çok önemli bir ekosistemdir. Yalnızca Amazon Nehri'nin tüm kolları dahil uzunluğunun New York City'den Roma'ya olan mesafeye eşdeğer olduğu ölçülmüştür! Bu ormanın yok edilmesinden kaynaklanan sorunlar dünyanın her yerindeki insanların hayatını değiştirebileceğinden, bu geniş nehir ve onu çevreleyen ormanlık bölgenin her ne pahasına olursa olsun korunması gerekiyor. Aşağıda Amazon yağmur ormanlarının önemini özetleyen birkaç şey yer almaktadır! 

Karbon Depolama

Yağmur ormanlarında 16.000 kadar ağaç türü ve 390 milyardan fazla ağaç bulunduğundan, gezegende üretilen karbonun çoğunun depolanmasından sorumludur. Bitkilerin karbondioksit üretip gıdaya dönüştürmesi ve ardından oksijeni serbest bırakması nedeniyle, bitkiler büyük ölçüde yaşamın sürdürüldüğü kabul edilir ve yağmur ormanları karbonun depolanmasına ve oksijen üretimine büyük katkı sağlar. Amazon yağmur ormanı bitkileri dünyanın karbon depolama sisteminin son derece önemli bir parçasıdır ve o olmasaydı, küresel ısınma benzeri görülmemiş ve daha önce görülmemiş oranlarda hızlanırdı. 

Biyoçeşitlilik

 

Biyoçeşitlilik

Amazon yağmur ormanları, dünyanın herhangi bir yerindekilerden daha fazla hayvan, balık ve ağaç türüyle dünyanın en büyük ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu kadar geniş bir ekosistemde farklı hayvan ve bitki türlerinin korunması son derece önemlidir. Tek bir hayvanın veya bitkinin neslinin tükenmesi, hatta neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması, tüm ekosistemi etkileyebilir çünkü içindeki her şey birbirine bağlı ve bağımlıdır. Soyu tükenen bir bitki, yiyecek için ona güvenen otoburları etkileyecektir ve besin kaynağı olarak otoburlara güvenen etoburlar da bundan etkilenecek ve en ufak bir değişikliğin yankı uyandıran bir etki yaratacağı bir daire oluşacaktır. Bu nedenle yağmur ormanlarının biyolojik çeşitliliğinin her ne pahasına olursa olsun korunması ve içindeki her yönün ve unsurun diğerleri kadar önemli görülmesi gerekir. 

Yerel Avantajlar

Amazon Yağmur Ormanı yalnızca geniş ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği nedeniyle popüler olmakla kalmıyor, aynı zamanda yağmur ormanını çevreleyen alanlarda farklı kültürler oluşturan birçok farklı Amazon yağmur ormanı popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor! Ormanın içinde yaşayan ve her biri Amazon havzasında faaliyet gösteren ve yaşayan 400'den fazla Amazon yağmur ormanı yerli kabilesinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu yerli halk, nesilden nesile aktarılan geniş bir bilgi bolluğuna sahip; hepsi başkalarına ormanda nasıl sürdürülebilir bir şekilde yaşayacaklarını ve binlerce yıldır gelişen geniş ekosistemi yok etmemeyi öğretiyor! 

İlaç

Yağmur ormanlarındaki birçok farklı türden herhangi biri, hastalıkları tedavi edecek tıbbi malzemelerin sağlanmasına cevap olabilir. Yağmur ormanlarında halihazırda pek çok farklı rahatsızlığın ve hastalığın çözümüne katkıda bulunan çok sayıda hayvan olduğundan, herhangi bir hayvan veya bitki türünde sorunlar ve tedaviler bulunabilir! Bu nedenle, bu potansiyel tedavilerin her birini korumak ve yok olmamalarını sağlamak önemlidir. Amazon yağmur ormanlarında yaşayan ve hayatta kalan farklı bitki ve hayvan türlerini korumak artık her zamankinden daha önemli. 

Su ve Hidrolojik Döngü

Amazon Nehri ormanların büyük bir bölümünü oluşturur ve okyanuslara en fazla tatlı su taşıyan dünyanın ikinci büyük nehri olarak dünya su ve hidrolojik döngüsünün büyük bir bölümünü oluşturur. Kollardaki ve nehir akışındaki aksamalar, yalnızca çevredeki alanlar için değil, tüm dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Amazon Yağmur Ormanı, gökyüzünde tüm ormanı besleyen ve onu canlı ve çalışır halde tutan kendi nem sistemine sahiptir. Bu muhteşem su döngüsü, tüm yağmur ormanının sürekli bir döngüde kendi yağışının yaklaşık yarısını ürettiği anlamına gelir. Bu döngüdeki aksaklıkların hem orman hem de dünyanın geri kalanı için geniş kapsamlı ve yıkıcı sonuçları olabilir. 

Amazon Ormanlarına Bir Şey Olursa Dünyaya Ne Olur?

 

Amazon Ormanlarına Bir Şey Olursa Dünyaya Ne Olur?

Amazon yağmur ormanlarının yok olması durumunda tüm dünyayı etkileyecek hem anlık hem de uzun vadeli etkiler mevcut. Dikkat edilecek ilk şey, en küçük organizmalardan en büyük hayvanlara ve ağaçlara kadar biyolojik çeşitliliğin büyük bir kısmının kaybıdır. Yağmur ormanları tonlarca farklı türe ev sahipliği yapar ve orman olmazsa bunların nesli hızla tükenir. Dünyadaki türlerin yaklaşık %10'unun Amazon Yağmur Ormanlarında yaşadığı ve bunlardan bazıları henüz keşfedilmemiş olduğu göz önüne alındığında, bu biyolojik çeşitlilik kaybının yıkıcı sonuçları ve yansımaları olacaktır. 

Amazon Yağmur Ormanı sorunları ve uzun vadeli etkileri de ciddi olacak ve tüm dünya aşırı kuraklıktan sele kadar çeşitli yıkıcı hava koşullarıyla karşılaşacak. İklimdeki bu değişim sadece Amazon'da veya çevre bölgelerde değil, tüm dünyada hissedilecek. Yıkıcı hava koşullarının yanı sıra, bitkilerin binlerce yıldır depoladığı karbon atmosfere salınacak, atmosfere tonlarca sera gazı salınacak ve küresel ısınmanın meydana gelme hızı artacaktır. Bu yıkıcı sonuçlar çok geniş alanlara ulaşacak ve dünyanın hemen her köşesinde yaşamın neredeyse her alanında değişim ve değişimler yaşanacaktır.


Green Petition iş ortaklığı

Our Commitment to Sustainability and Green Living. This is not only about us. This is about all of us, about our responsibility towards the planet. As to our part, we simply produce beach towels and peshtemals. This is what we do. For you to DRY RESPONSIBLY! Our commitment is to produce the highest quality and elegant beach towels and peshtemals with the least possible damage our planet. From the very first beginning of our supply process to packaging and post-purchase services, we work hard to ensure an eco-friendly and smooth experience for you. We know that it is not easy but necessary!

Şimdi Başvurun

Partnership opportunities

  • Affiliate marketing
  • Gifting
  • Discount codes
  • Campaigns
  • Content creation
  • Usage rights
  • Additional opportunities