Major Danger: Plastic Pollution

Büyük Tehlike: Plastik Kirliliği

Büyük Tehlike: Plastik Kirliliği

Plastik Kirliliği Nedir?

Plastik kirliliğinin tanımı, ekosistemleri, toprağı, hayvanları ve hatta kendi yaşamlarımızı olumsuz yönde etkileyen plastik ürünlerin çevrede birikmesidir. Plastik biyolojik olarak parçalanamayan bir üründür, yani yok olması yüzlerce yıl alır. Bu nedenle büyük miktarlarda birikiyor ve hem karayı hem de denizi kirletiyor, dünyanın her yerindeki alanlarda depolanıyor, çoğunluğu çöplüklere ve diğer çöplük alanlarına gönderiliyor. Plastik üretimi çevreye son derece zararlı olmasına rağmen, 1950'li yıllarda seri üretime geçmesinden bu yana popülaritesi artarak dünyada en çok üretilen ve kullanılan malzemelerden biri haline geldi. Bu çevre için son derece kötü bir durum ve üretilen plastik miktarını ve bunun çevre üzerindeki etkilerini azaltacak çözümler bulunmazsa, gezegenin geleceği ve gelecek nesillerin yaşamları etkilenebilir. 

Mikroplastikler Nedir?

Plastikler farklı şekillerde üretilmekte ve farklı boyutlarda üretilmektedir. Mikroplastikler, uzunluğu 5 milimetreden daha kısa olan plastikleri ifade eder ve çevreye daha büyük plastiklerden daha fazla zarar verirler. Daha küçük olmaları nedeniyle o kadar da zararlı görünmeseler de, küçük boyutları okyanuslara ve su kaynaklarına inebilecekleri ve deniz yaşamı ve hatta insanlar tarafından yutulabilecekleri anlamına geliyor. Bu plastiklerin yutulması, toksinlerin vücuda sızmasına neden olabilir ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Mikroplastikler güzellik ürünlerinden gelir ve aynı zamanda diğer plastikler parçalanmaya başladığında, kaybolmak yerine sadece boyutları giderek küçüldüğünde de oluşurlar. 

Dünyada Plastik Kullanımının Durumu

Plastiğin seri üretiminin yaygınlaşmaya başladığı 1950'li yıllardan bu yana, hızla dünyada en çok kullanılan ve geliştirilen malzemelerden biri haline gelmiş ve dünyanın hemen her sektöründe kullanılmaktadır. Nüfusla birlikte daha fazla ürüne olan ihtiyaç arttıkça plastik üretimi her geçen yıl artıyor. Sadece en yaygın kullanılan plastik ürünlerden biri olan plastik poşetlerin üretimi, kitlesel üretilmek zorunda kalacak kadar popüler hale geldiği 1950'li yıllardan bu yana her yıl katlanarak arttı. Bugün dünyada plastik kullanımının durumu daha da kötüleşiyor ve geliştirilen her yeni plastik ürünle birlikte, bu ürünlerin kullanıldıktan sonra çöpe atılması için giderek daha fazla çevreye ihtiyaç duyuluyor.

Plastiğin Dezavantajları Nelerdir? 

 

Plastiğin Dezavantajları Nelerdir?

Plastik kirliliğinin çevreye etkileri şöyle  : 

Plastik Sonsuza Kadar Geri Dönüştürülemez

Plastik kirliliği ile ilgili tartışılmaz gerçeklerden biri  de her seferinde kalitesini kaybettiği için çok fazla geri dönüştürülememesidir. Plastik ürünler geri dönüştürülebilse de, yeni ve kullanışlı bir ürüne dönüştürülebilme sayısı sonsuz değildir ve çok fazla geri dönüştürüldüğünde kalitesi düşer ve giderek daha az kullanışlı hale gelir. yalnızca çöp sahasına veya okyanusa atılmalıdır. 

Plastik Yüzyıllarca Kaybolmayacak

Plastik kirliliği zararlıdır çünkü ürün biyolojik olarak parçalanamaz, bu da yüzlerce yıl boyunca var olacağı anlamına gelir. Biyolojik olarak parçalanabilen ürünler parçalanıp dünyanın bir parçasını oluşturabildiğinden, çevreye veya herhangi bir hayvana zarar verebilecek bir şey olmamasını sağlar. Biyolojik olarak parçalanabilen bir ürün, genellikle bu ürünlerden beslenen mikroorganizmalar tarafından parçalandıktan sonra çevrenin bir parçası haline gelir ve dolayısıyla herhangi bir kirliliğe neden olmaz. Plastik ürünler biyolojik olarak parçalanamaz; yani mantarlar ve mikroplar plastikleri tamamen parçalayamazlar ve geride ürün parçalarını bırakarak çevreyi kirletirler. 

Plastikleşmiş Bir Gezegen ve Okyanuslar

İster okyanustaki ister karadaki plastik kirliliğine bakın, biyolojik olarak parçalanamayan bu maddenin birikmesinin yaşamın her alanında zararlı etkileri vardır. Bu zararlı ürünün üretimini durdurmazsak, plastikleşmiş bir gezegen ve okyanus, görebileceğimiz tek gelecek. Plastiğin gelişimi ve zararlı plastik ürünlerin yaratılmasının kara, deniz, hayvanlar ve yaşamın neredeyse tüm yönleri üzerinde derin bir etkisi var. Bu ürünün karada ve denizde birikmesi, tüm ekosistemin işleyişini değiştirebilir ve önemli türlerin yok olmasına yol açabilir. 

Plastik Kirliliğinin Geleceği

Plastik üretimi durdurulmazsa dünyadaki tüm yaşamın geleceği çok kötü görünebilir. Karadaki ve denizdeki plastik kirliliği daha büyük bir sorun haline geldikçe ve biyolojik olarak parçalanamayan maddelerle daha fazla kirlendikçe, dünyanın iyileşme şansı giderek azalıyor. Plastik kirliliğinin geleceği, üretilen plastik miktarının azaltılmasını ve plastik ürünlerin çevreyi kirletmemesini sağlayacak şekilde yeni ve yaratıcı şekillerde kullanmanın yollarını bulmayı içeriyor. 

Plastik Kirliliğine Karşı Neler Yapılabilir?

 

Plastik Kirliliğine Karşı Neler Yapılabilir?

Konu plastik kirliliğine çözüm bulmak olduğunda kasabaların, şehirlerin ve ülkelerin üretilen plastik miktarını azaltmaya çalışması hayati önem taşıyor. Denizlerdeki plastik kirliliği ve plajlardaki plastik kirliliği, dünyanın hemen her köşesinde büyük atık yığınlarının her zaman kıyıya vurması nedeniyle herhangi bir azalma belirtisi göstermiyor. Plastik üretiminin ilerlemesinin yavaşlatılmasını sağlamak için halihazırda yapılmış olan ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, bu sorunun gelecek nesilleri olumsuz etkilememesini sağlamanın tek yoludur. 

Plastik kirliliğini azaltmak için günlük hayatımızda neler yapabiliriz?

Plastik kirliliğinin nedenleri  yalnızca insan üretimine odaklanıyor ve bu ürünlerin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için, bu farklı ürünlerin üretildiği üretim hızını azaltmamız gerekiyor. Çevredeki plastik kirliliğini azaltmanın çözümü küçükten başlayabilir ve mağazalara gittiğimizde plastik poşet kullanmamak suretiyle her birimiz üretilen plastik miktarının azaltılmasına yardımcı olabiliriz. Her üründe olduğu gibi üretim de nüfusun ihtiyaç duyduğu ihtiyaçlara göre belirlenir ve bu ihtiyaçlar azaldıkça belirli ürünlerin üretilmesi ihtiyacı da azalır. Yalnızca plastikten yapılmayan veya plastik içinde saklanan ürünleri satın alarak, ürünün geliştirilmesi ihtiyacını azaltırsınız ve bu tür plastik ürünlerin çevre üzerindeki genel etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilirsiniz. 


Green Petition iş ortaklığı

Our Commitment to Sustainability and Green Living. This is not only about us. This is about all of us, about our responsibility towards the planet. As to our part, we simply produce beach towels and peshtemals. This is what we do. For you to DRY RESPONSIBLY! Our commitment is to produce the highest quality and elegant beach towels and peshtemals with the least possible damage our planet. From the very first beginning of our supply process to packaging and post-purchase services, we work hard to ensure an eco-friendly and smooth experience for you. We know that it is not easy but necessary!

Şimdi Başvurun

Partnership opportunities

  • Affiliate marketing
  • Gifting
  • Discount codes
  • Campaigns
  • Content creation
  • Usage rights
  • Additional opportunities