The Philosophy of Integration with Nature: What is Ecological Living?

Doğayla Bütünleşme Felsefesi: Ekolojik Yaşam Nedir?


Ekoloji, doğal yaşam içindeki her denge unsurunu ayrı ayrı ele alır. Ekoloji piramidinin en tepesinde yer aldığı kabul edilen insan ise gezegenin kendini tedavi etmesi için yardımcı olma şansı bulunan tek canlıdır. Dünyamız giderek yaşlanırken istenmeyen sonun önüne geçmek için aslında atılabilecek pek çok adım var. Hem canlı yaşamının hem de doğanın kendini yenilemesi için aranan çözümler “Ekolojik yaşam nedir?” sorusunu doğurur. “Ekolojik yaşam ne demek?” sorusuna, çok açık ve anlaşılır bir ifade ile yanıt vermek mümkün. Ekolojik yaşam, mükemmel bir ahenk içinde yaşayan canlıları ve bu sistemi koruyup saygı duymayı gerektiren hayat tarzı olarak açıklanabilir. Aslında çok değil, tıpkı 200 yıl öncesindeki gibi… Sanayi devrimi, kuantum fiziği, şehirleşme, tarım devrimi, ulaşım ve iletişim teknolojileri gibi dünyayı kirleten gelişmeler olmadan evvel sürülen yaşamdan bahsediyoruz. Ekolojik yaşamı, tüm bu gelişmeler olmadan önce kırsal bölgelerde doğayla iç içe yaşayan insanları örnek almak gibi düşünebiliriz.

Ekolojik Yaşam Şekilleri Nelerdir?

Ekolojik yaşam şekilleri, farklı yöntemlerle doğayı ve bu mükemmel dengeyi korumak için çabalar. Farklı araçlar ve yöntemler üzerinden çizilen bu yaşam şekilleri, temel olarak doğaya aykırı olan tüm faktörleri reddetmeye veya dönüştürmeye çalışır. Bu yaşam şekillerinde; doğa ile iç içe, teknoloji kirliliğinden uzak ve huzurlu bir yaşam modeli benimsenir. Ekolojik yaşam şekilleri; hava, çevre ve kaynak kirliliği için de teknolojiyi kullanarak doğayı korumanın ve yeniden canlandırmanın yollarını arar. Bu amaçla ortaya çıkan yaşam şekillerinden biri de sürdürülebilir toplum modelidir. Bu modelde genellikle; bitkileri ve hayvanları korumak, organik tarım ve doğal tedavi yöntemleri benimsenir. Bu doğrultuda çevreye dost yollarla okullar, kültür ve sanat merkezleri kurulur. Teknolojiyi de doğal yaşamı yeniden canlandırmak için kullanmak amaç edinilir. Bu sürdürülebilir yaşam şeklinde; güneş enerjisi, sentetik et üretimi, alternatif tıp ve tohum ekonomisi üzerinde uzmanlaşma söz konusudur. 

Ekolojik Yaşam Koşulları Nelerdir?

Gezegenin egemen organizması olan insanın doğayı korumak için bir girişimde bulunması şart; ancak bunu nasıl yapabileceğimiz hakkında çoğumuz yeterli bilgiye sahip değiliz. Ekolojik yaşam modeline geçebilmek için gerekli olan birkaç koşulu şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Doğal hayat düzenini bozmadan, canlılara zarar vermeden ve çözünmesi güç atıklar üretmeden yaşamak
 • Organik beslenerek tarımda kimyasal kullanımını azaltmak
 • Teknolojiyi, doğal dengeyi bozan unsurları ortadan kaldırmak için kullanmak
 • Ev içindeki uzun ömürlü kullanım ürünlerini doğa dostu olanlardan seçmek
 • Gereksiz su tüketiminin önüne geçmek için girişimlerde bulunmak
 • Atıkları geri dönüştürülebilme özelliğine göre ayrıştırmak
 • Mümkün olan her yerde ortam koşullarına uygun bitkiler yetiştirmek
 • Enerji tüketimini azaltmak için girişimlerde bulunmak

Ekolojik Yaşam Tarzı Nasıl Uygulanabilir?

Ekolojik yaşam projesi, sanıldığı gibi teknolojiden ve şehirden uzaklaşarak kır hayatına geçmek değildir. Tam tersine teknolojiyi, şehir veya kır fark etmeksizin tüm yaşam alanlarında doğayı iyileştirmek için kullanmayı ifade eder. Dönüştürülmüş ürün kullanımı, bunun en güzel örneklerinden biridir. Mutfak ürünlerinden giysilere kadar kullandığımız tüm ürünleri, geri dönüştürülebilir özelliğe sahip olanlardan seçebiliriz. Cam, pil, plastik ve organik atıkları cinslerine göre ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmamız mümkün. Atıkları; toplama, sınıflandırma ve geri kazandırma yolları ile doğal kaynakları korumak üzere değerlendirebiliriz. Aynı zamanda çöp yığınları oluşmasını ve doğal bitki örtüsünün tahrip olmasını engelleyebilirsiniz. Tekrar kullanılması mümkün olmayan atıkların büyük çöp yığınlarına dönüşerek karada ve denizlerde canlıların yaşam alanlarını işgal ettiği bilinen bir gerçek. Çöp yığınlarının yaydığı gazlar ise doğrudan atmosfer katmanlarına zarar verir. Yani dönüştürülemeyen atıklar; sadece evlerimizin çöp kovalarını değil, dolaylı yoldan bizim doğal yaşamımızı da kokutur, çürütür, yok olmaya mahkûm eder.

Ekolojik Hayat Uygulamalarında Yapılan Hatalar Nelerdir?

İnsan eliyle yapılan hiçbir teknoloji yok olmuş bir dünyayı yeniden yaratamaz. Öyleyse kendimize ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakabilmek için dünyamızı korumamız şart. Teknolojiyi, doğal yaşamı tahrip eden hatalı uygulamaları ortadan kaldırmak ve ekolojik yaşamı korumak için kullanmak mümkün.
 • Tarım uygulamalarında kullanılan zararlı kimyasallar doğaya hem görünür hem de görünmez zararlar verir. Hatta birçok ilaç, bir yıl mahsul alınan toprakta sonraki 1-2 yıl boyunca ot bile bitmemesine neden olur.
 • Sertifikasızlık, ekolojik hayat uygulamalarının en büyük hatalarından biridir. Üretim sürecinin gözlemlenmesi, kayıt altına alınması ve örnek ürünlerin laboratuvar ortamında incelenerek sertifikalanması gerekir.
 • Büyük, kapsamlı ve zor bir iş olsa da hızlı tüketim mamullerinin uzun ömürlü kullanım ürünlerine dönüştürülmesi gerekir. Örneğin atıklardan üretilmiş bir kazak, tekrar geri dönüştürmeye elverişli değilse sürdürülebilirlik kavramı da gerçekleşmiş sayılmaz.
 • Ekolojik hayata geçmek için atıkları ayrıştırmayı öğrenmek şart! Cam, plastik ve pil gibi atıkları biriktirerek uygun toplama alanlarına atmak ekolojiye katkı sağlar.
 • Kullanılmış yağları lavaboya dökmek çok sevdiğimiz doğaya büyük zarar verir. Yağları da bir kapta biriktirerek toplama alanlarına bırakmak en doğrusu!

Ekolojik Yaşama Geçmek Ne Kadar Sürer?

Doğayı korumak için toplu bir hareketi beklemeye gerek yok. Herkes küçük de olsa çevresindeki unsurları doğal yaşama adapte etmenin yollarını aramalıdır. Bunun koskoca doğaya ne faydası olabilir ki diye düşünmek yerine elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ancak doğal ekolojik yaşama tamamen geçmek için tabii ki biraz zamana ihtiyacımız var. Örneğin hemen oturduğunuz sitenin veya evin bahçesine bir ağaç dikerek ve atıkları ayrıştırmayı öğrenerek bu süreci başlatabilirsiniz. Ekolojik yaşama geçmek biraz uzun sürebilir; ancak bu dünyayı kurtarmak için atılan her adım değerlidir!

Ekolojik Yaşamın Faydaları Nelerdir?

“Ekolojik yaşam faydaları nelerdir?” diye merak ediyorsanız nesli tükenen veya tükenmekte olan canlılara göz atmanızı öneririz. Bu, doğanın dengesini bozan insanın eseri. Ekolojik yaşam, israftan kaçınarak doğayla ve canlılarla saygı içerisinde yaşamayı hedefler. Tüketimi ve atık üretimini mümkün olduğunca azaltarak tıpkı geçmişte olduğu gibi insanı doğanın hükmedicisi değil bir parçası olarak konumlandırır. Bu bakış açısı ile türlerin yok olmaması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak mümkün.

Gündelik Hayatta Bireysel Ekolojik Yaşam Alanı Nasıl Oluşturulur?

Ekolojik bir evde yaşamak ruh hâlinden fiziksel sağlığa kadar pek çok alanda olumlu etki gösterir; çünkü değişim çevreden değil tam da kişinin kendisinden başlar. Evinizde ekolojik yaşam alanı oluşturmak için ise yapabileceğiniz çok basit değişiklikler var.

Ekolojik Gıdalar

Ekolojik gıdalar sadece doğayı değil sağlığınızı da korur. Ekolojik tarım dışında kalan bütün üretim yöntemlerinde kimyasalların kullanıldığı bir gerçek. Tabii bir de fabrika üretimi aşamasında paketli gıdalara karışan maddeler var. Hem yiyeceklerin içinde hem de paketlerinde bulunan zararlı kimyasallara dur demenin tam zamanı! Bunun yerine evdeki meyve atıklarını biriktirerek doğal gübre elde edebilir ve kendi ürünlerini yetiştirebilirsiniz. Satın aldığınız doğal meyveler ve sebzeler ile kendi içeceklerinizi ve yiyeceklerinizi hazırlamak da sizin elinizde.

Ekolojik Tekstiller

Nevresimlerden havlulara giysilerden çantalara kadar tüm tekstil ürünleri, çok sayıda üretim aşamasından geçer. Ancak sayısız kez yıkama onların kullanım ömrünü kısaltır. Bunun yerine sağlam ve kullanım ömrü daha uzun olan geri dönüştürülmüş tekstil ürünleri tercih edilebilir. Örneğin Green Petition havlu ve peştemaller geri dönüştürülmüş materyalleri ile ekolojik yaşam modeline katkı sağlar. Uzun ömürlü ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş havlular, renklerini de boyalardan değil üretimde kullanılan materyallerden alır.

Ekolojik Dekorasyonlar

Dekorasyon, mutlu bir yaşam alanının olmazsa olmazı. Kişisel beğenilerinizi yansıtan bir dekorasyon yaparken ekolojik yaşamı da göz önünde bulundurabilirsiniz. Özellikle doğal materyallerden imal edilen eşyalara öncelik vermenizi öneririz. Örneğin plastik materyallerden yapılan ürünler yerine cam ve ahşap dekorasyon malzemelerini tercih edebilirsiniz. Bu sayede eskidiğini düşündüğünüz an bu eşyaları geri dönüşüme göndererek çevreye katkı sağlamanız mümkün hâle gelir.

Ekolojik Mimariler

Evde ekolojik yaşam için oturduğunuz alanın mimari özellikleri bile önemlidir. Ekolojik mimari olarak ifade edilen bu unsur, yapıların canlı sağlığına zarar vermeyen maddelerden yapılmasını gerekli kılar. Taş, toprak, ahşap, ahşap lifi, saz, yosun, kireç, hasır, keten, kenevir ve dahası, ekolojik mimari de kullanılan malzemelerdir. Aynı zamanda tercih edilen yaşam alanının enerji tasarrufu sağlayan altyapıya sahip olması büyük bir artı olarak görülür. 

Ekolojik Doğal Ürünler Nerelerden Temin Edilebilir?

Organik gıda ürünleri satın almak istiyorsanız sanal marketleri değerlendirebilirsiniz. Ancak bu aşamada seçtiğiniz sanal mağazanın bu ürünlerin her biri ve üretim alanları için sertifikalara sahip olması son derece önemli. Ekolojik gıda ürünleri arıyorsanız tercih edebileceğiniz en güzel yer üreticinin ta kendisi! Özellikle kendi bahçesinde ilaçsız üretim yapan çiftçilere destek olarak hem doğayı hem de ekolojik yaşamı koruyabilirsiniz. Fiziki mağazalardan ve çiftçilerin kendinden alışveriş yaparken plastik poşetler yerine bez veya file çantalar kullanmayı da unutmamalısınız. Ekolojik tekstil ürünleri satın almak isterseniz geri dönüşüme ve doğayı korumaya gönül vermiş Green Petition’u tercih edebilirsiniz. Hatta bu yaz tatile çıkarken havlunuzu veya peştemalinizi Green Petition’dan alabilirsin. Renklerine ve desenlerine hayran kalacağınızdan emin olduğumuz havlular, geri dönüştürülmüş dayanıklı materyallere sahiptir.

Türkiye’de Ekolojik Yaşam için Yapılan Projeler Nelerdir?

Türkiye ekolojik yaşam projelerini gerçekleştirmek için mükemmel bölgelerden biri. Türkiye, doğal kaynaklar açısından oldukça zengin. Ancak bu kaynakları her gün yığınla atık üreterek tehdit ettiğimiz de bir gerçek. Buna dur demenin en güzel yolu ise ekolojik yaşam projeleri. Türkiye’de gerçekleştirilen ekolojik yaşam merkezi projeleri, özellikle çocuklara hayvan ve doğa sevgisini aşılamayı amaçlar. Dünyanın birçok yerinde hayata geçirilen bu projeler aynı zamanda risk altına olan kaynakları ve bozulmaya yüz tutan ekolojik dengeyi yeniden iyileştirmeyi hedefler. Bir örneği İstanbul Kadıköy’de bulunan ekolojik yaşam merkezinde; kelebek bahçesi, gölet, tematik park, kümes, kompost eğitim alanı yer alır. Bu merkez aynı zamanda TaTuTa (Tarım, Turizm, Takas) ağı ile ekolojik yaşam çiftliklerine geziler düzenlemektedir. Ekolojik yaşam çiftliği, Türkiye’de gerçekleştirilen projelerden biridir. Bu bölgelerde imece usulü çalışmaların yanında tatil yapma imkânı da bulunur. Yani ekolojik yaşamı yakından incelerken huzurlu ve doğayla iç içe vakit geçirmek de mümkündür. Ziyaretçiler, çiftliklerde; un, salça, peynir, yağ yapımı ile zeytin hasadına dair deneyimler kazanabilir. Yani doğal yollarla yapılabilen tüm gıdaların üretim aşamaları, çiftliklerde imece usulü gerçekleştirilir. Erzurum, İzmir, Muğla, Antalya, Amasya, Bilecik, Balıkesir, Bolu, Çanakkale ve Kocaeli ekolojik çiftliklere sahip illerimizden sadece birkaçıdır.

Green Petition iş ortaklığı

Our Commitment to Sustainability and Green Living. This is not only about us. This is about all of us, about our responsibility towards the planet. As to our part, we simply produce beach towels and peshtemals. This is what we do. For you to DRY RESPONSIBLY! Our commitment is to produce the highest quality and elegant beach towels and peshtemals with the least possible damage our planet. From the very first beginning of our supply process to packaging and post-purchase services, we work hard to ensure an eco-friendly and smooth experience for you. We know that it is not easy but necessary!

Şimdi Başvurun

Partnership opportunities

 • Affiliate marketing
 • Gifting
 • Discount codes
 • Campaigns
 • Content creation
 • Usage rights
 • Additional opportunities