What is Carbon Footprint?

Karbon Ayak İzi Nedir?


İnsan faaliyetlerinin ve üretim alanlarının artması ile küresel ısınma da büyük bir hız kazanmıştır. Tüm dünyanın ortak sorunu olan küresel ısınma, büyük oranda sera etkisinden kaynaklanır. Farklı alanlardan atmosfere salınan sera gazları, yeryüzüne ulaşan güneş ısısını ve radyasyonu hapsederek daha geniş bir alana yayar. Yani sera gazları, yerkürenin ozon tabakasından geçen güneş ışınlarından daha fazla ısınmasına neden olur. Temel olarak kükürt ve azottan kaynaklanan sera gazı; ulaşım, ısınma, sanayi ve hayvancılık gibi birçok alandan ortaya çıkar. Yeryüzünde silinmesi güç izler bırakan bu zararlı gazlar, “Karbon ayak izi nedir?” sorusunu da beraberinde getirir. Karbon ayak izi, basit bir ifade ile atmosfere salınan sera gazlarının ölçülen miktarı olarak açıklanabilir. Yani havada dolaşan zehirli gazların toplamı, insanoğlunun yeryüzünde bıraktığı silinmez bir ayak izidir. Küresel ısınma bu denli hızlı bir şekilde artarken çevre kirliliğinin de çoğalması “Karbon ayak izi neden önemlidir?” sorusunu akıllara getirir. Karbon ayak izi, küresel ısınmaya neden olan gazların miktarını belirtir. Yani bu gazlar ne kadar fazla adım atarsa küresel ısınma da o miktarda hız kazanır. Ancak karbon ayak izinin ne olduğu ve nasıl önlenebileceğini öğrenerek doğaya kendini yenilemesi için bir fırsat tanıyabiliriz. 

Karbon Ayak İzimizi Azaltmak İçin Neler Yapabiliriz?

Karbon ayak izi, ekolojik dengenin en büyük düşmanlarından biridir. Görünmese de dünya üzerinde büyük etkiler bırakan bu faktör ile aslında bir hayli içli dışlıyız. Nasıl mı? Her gün işe veya okula gitmek için kullandığımız arabalar, karbon ayak izlerinin en büyük kaynakları arasında yer alır. Yalnızca arabalar değil, kükürt ve azot başta olmak üzere zehirli gaz yayan tüm alanlar, sera etkisi için büyük birer kaynaktır. Ancak doğayı nefesini kesen bu gazlardan korumanın birkaç yolu da var elbette! “Karbon ayak izi nasıl azaltılır?” diye merak ediyorsanız öncelikle bu zararlı gazların kaynağının tespit edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Size bir ipucu verelim; bu gazlar tam bir doğal kaynak düşmanı! Yani doğada yeniden var olması binlerce yıl alan kömür gibi kaynaklar, karbon ayak izinin en önemli sebebi. Bunun yanı sıra ulaşım ve sanayide kullanılan çeşitli yakıtlar da işlenmesinin ardından yoğun bir zehirli gaz atığı oluşturur. Doğrudan atmosfere karışan bu atık gazlar, havaya tutunarak yoğunlaşır. “Karbon ayak izi azaltmak için ne yapılır?” diye soracak olursanız alışkanlıklarda küçük değişikliklere gitmenin şart olduğunu söyleyebiliriz. Hem bireysel hem de geniş çapta yapılacak değişiklikler, doğaya salınan zehirli gazları büyük oranda azaltır. Değişikliğe gidilmesi gereken ilk alanlar ise ulaşım, yemek, su kullanımı ve enerji tüketimidir.

Ulaşım

Karbon ayak izinin başlıca kaynağı, ulaşımda kullanılan motorlu taşıtlardır. Çalışma sistemi için sıklıkla fosil yakıt kullanılan motorlu taşıtlar, her saniye karbon açığa çıkmasına neden olur. Buna bir de herkesin ihtiyaç olarak gördüğü şahsi araçlar eklendiğinde hava kirliliği kaçınılmazdır. Karbon ayak izi azaltma yöntemlerinin başında ise ulaşım alışkanlıklarını değiştirmek yer alır. Örneğin, eğlenceli ve doğa dostu bir yolculuk için şehir içinde kısa mesafelerde bisiklet kullanmaya ne dersiniz? Her gün işe veya okula giderken özel aracınız yerine toplu taşıma kullanmak da son derece iyi bir fikir!

Yemek

Neredeyse her kültür için etin yeri ayrıdır. Ancak et yani hayvan üretimi, karbon ayak izi için büyük bir kaynaktır. Hayvan bakımı sırasında atmosfere büyük miktarda sera gazları salınır. Hatta hayvancılık sektörü, atmosferdeki sera gazı miktarının tamı tamına %14.1’ini oluşturur. Doğa dostu bir yaşam sürmek için hayvancılık sektörünün yanı sıra yiyecek içecek endüstrisi de büyük önem kazanır. Gıdaların üretiminde kullanılan teknik ve yakıtlar, fabrika bacaları yardımıyla doğrudan atmosfere ulaşır. Bu aşamada da üretim tesislerine büyük bir görev düşer. Bacaları ve atık depolama alanlarını zehirli gazlara göre filtrelemek ve doğa dostu yöntemlerle ortadan kaldırmak, son derece etkili bir çözüm sunar.

Su Kullanımı

Yeme içme, ulaşım ve ısınma gibi faktörlerin yanı sıra su kullanımı da karbon salınımında büyük bir etkiye sahiptir. Karbon ayak izini azaltmak için gereksiz su kullanımının önüne geçmek şarttır. Ayrıca giderlerin ve atık hatlarının bağlandığı su kaynakları, zamanla kirlenerek zehirli ve kötü kokulu gazlar yaymaya başlar. Yani su kirliliği veya kıtlığı, dolaylı yoldan sera gazı oluşumuna da etki eder.

Enerji Kullanımı

Enerji, karbon ayak izini etkileyen faktörler arasında önemli bir yere sahiptir. Ulaşım, ısınma ve sanayi alanlarında kullanılan düşük kalorili kalitesiz yakıtlar, sera gazı açığa çıkarır. Karbondioksit emisyonunu artıran kötü ve bilinçsiz enerji kullanımı, karbon miktarını da doğrudan artırır. Bu nedenle enerji kullanımında azalmaya gitmek oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra en temiz kaynak olan güneş enerjisi, birçok alanda karbon ayak izini azaltmak için tercih edilebilir. 

Karbon Ayak İzini Azaltmak Neden Önemlidir?

Karbon ayak izi zararları saymakla bitmeyen bir küresel problemdir. Havayı doğrudan kirleten karbon, küresel ısınmayı artırarak ekolojik dengenin bozulmasına yol açar. Hava kirliliğinin en önemli nedeni olan karbon ayak izi, oksijeni azaltarak çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirir. Yani karbon miktarını yalnızca gelecek nesiller için değil, kendimiz için de azaltmalıyız. Daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için çok geç değil ve hatta küçük de olsa bir adım atmanın tam zamanı! Hemen tüketim alışkanlıklarımızda değişikliğe giderek farkındalık yaratabilir ve karbon miktarını azaltmak için dünyaya katkı sağlayabiliriz.

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Karbon ayak izinin atmosfere salınan sera gazlarının miktarını ifade ettiğini söylemiştik. Peki, sizce karbon ayak izi nasıl hesaplanır? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir. Yıllık ve ton bazında yapılan karbon ölçümleri, açığa çıkan karbondioksit miktarını ifade eder. Bir kişinin veya eylemin atmosfere saldığı karbondioksidin hacmi, karbon ayak izi miktarının karşılığıdır. Daha basit bir formülle ifade etmek gerekirse yakıt tüketimi ve emisyon faktörünün çarpımı, karbon ayak izi miktarını verir. Ancak bu yakıt; yalnızca ulaşım veya ısınma için değil, her adımda harcadığımız kalori bile olabilir.

Green Petition iş ortaklığı

Our Commitment to Sustainability and Green Living. This is not only about us. This is about all of us, about our responsibility towards the planet. As to our part, we simply produce beach towels and peshtemals. This is what we do. For you to DRY RESPONSIBLY! Our commitment is to produce the highest quality and elegant beach towels and peshtemals with the least possible damage our planet. From the very first beginning of our supply process to packaging and post-purchase services, we work hard to ensure an eco-friendly and smooth experience for you. We know that it is not easy but necessary!

Şimdi Başvurun

Partnership opportunities

  • Affiliate marketing
  • Gifting
  • Discount codes
  • Campaigns
  • Content creation
  • Usage rights
  • Additional opportunities