For a Better Future: What is Zero Waste?

Daha İyi Bir Gelecek İçin: Sıfır Atık Nedir?

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır atık, hiçbir şeyin israf edilmemesi, hiçbir ürünün çöpe atılmaması, hiçbir eşyanın bir daha kullanılmamak üzere atılmaması fikrini ayakta tutan bir kavramdır. Üretme, kullanma ve işimiz bittiğinde atma fikri etrafında yapılandırılmış bir toplumda yaşıyoruz. Sıfır atık fikri, bu modern doğrusal işleyiş döngüsünü sona erdirmek ve daha ziyade öğelerin üretildiği, kullanıldığı ve daha sonra tekrar kullanıldığı veya yeni bir şeye dönüştürüldüğü bir hayat yaşamaktır. Pek çok kişi sıfır atık kavramını tam olarak anlayamıyor ve bu konseptin amacının hep birlikte üretmeyi bırakmak olduğunu düşünüyor. Bu doğru değil ve bu idealin yeniden tanımlamaya çalıştığı tek şey, kaynaklarımızı düşünme ve kullanma şeklimizdir. 

Sıfır atık ve Sürdürülebilirlik _ el ele yürüyün ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın tek yolu yapıyı ve atıklarımızla baş etme şeklimizi değiştirmektir. Sıfır atık yaşam tarzı, yalnızca tüketimi azaltmak ve elimizden geleni geri dönüştürmek için üzerimize düşeni yapmakla kalmayıp, aynı zamanda evlerimizin ve ailemizin kaynakları nasıl etkili bir şekilde kullandığını yeniden tanımlama konusunda da üzerimize düşeni yaptığımız anlamına gelir. Sıfır atıklı bir yaşam tarzına ulaşmak kesinlikle mümkündür ve sadece ne satın aldığınızın farkında olmak ve evinizdeki bazı şeyleri nasıl elden çıkardığınıza dikkat etmek gibi birkaç taktiği uygulayarak sıfır atıklı bir yaşam tarzına ulaşma yolunda kolayca ilerleyebilirsiniz. ! 

Sıfır Atık Nasıl Ölçülüyor?

Sıfır atık, atık geri kazanım süreçlerinden geri kazanılanlara karşılık yeni öğeler oluşturmak için kullanılan malzeme, enerji ve kaynak sayısını tanımlayan ve ölçen bir endeks kullanılarak ölçülür. Bu ölçüm, işlenmemiş kaynaklardan yeni yaratılanların, geri dönüştürülmüş ürünlerden geri kazanılan şeylerin sayısına göre ana hatlarını çiziyor ve gösteriyor. Büyük ölçekte, farklı endüstriler kullandıkları malzemelere göre farklı türde ölçümler gerektirdiğinden, bunu izlemek inanılmaz derecede zor olabilir. Ancak bu, belirli bir iş için veya hatta evinizde kullanılıyorsa basitleştirilebilir. Satın aldığınız yeni ürün sayısına kıyasla geri dönüştürdüğünüz ürün sayısını not ederek, sıfır atıklı bir ev veya işyerine ulaşmak için ne kadar daha yapmanız gerektiğini izleyebilirsiniz. Her birinizin bu sıfır atık ölçüm aracını not etme ve anlama konusunda küçük bir rol oynamasıyla sıfır atık idealine ulaşılabilir! 

Atık Miktarı Çevreyi Nasıl Etkiler?

Ürettiğimiz atık miktarı; kirlilik, sera gazları ve çöp depolama alanları gibi şeyler yoluyla çevreyi doğrudan etkiliyor. Aşırı atık üretiminin en zararlı sonuçlarından biri, çöp depolama alanlarının her geçen saniye daha da dolması, atık yığınlarının geniş alanlara birikmesi, ekosistemlerin ve çevrenin tahrip edilmesidir. Atıkların biriktiği bu devasa alanların inanılmaz derecede güçlü ve zararlı gazlar saldığı biliniyor; en önemlilerinden biri metan. Açığa çıkan bu farklı gazlar çevreye zarar veriyor ve küresel ısınmaya büyük katkı sağlıyor. Depolama alanlarında dikkate alınması gereken bir diğer faktör, kapladıkları alanın büyük olmasıdır. Çöp depolama alanları daha gerekli hale geldikçe birçok ekosistem yok ediliyor ve hayvanlar öldürülüyor. Bunu azaltmanın ve çöplüklerin yayılmasını durdurmanın tek yolu, bu büyük çöplüklere atılan atık miktarını azaltmaktır.  

Toplumlar Sıfır Atığı Nasıl Tanımladı?

Sıfır atık yaşam tarzı yalnızca üretilen atık miktarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda atıklar ve doğal kaynaklar hakkındaki düşüncelerimizi bir bütün olarak değiştirmeyi amaçlayan bir sistem. Modern ekonomiler ve sistemler şu anda öğelerin oluşturulduğu, kullanıldığı ve daha sonra bir daha kullanılmadan çöp alanlarına atıldığı doğrusal bir düzende çalışmaktadır. Sıfır atık toplulukları, bu israf sürecini ortadan kaldırmak için bu doğrusal sistemi yeniden tanımladı ve yeniden yarattı! Sıfır atık sistemi, ürünlerin yaratıldığı, kullanıldığı ve artık o ürüne ihtiyacımız kalmadığında yeniden yaratıldığı döngüsel bir şekilde düşünülebilir.

Başarılı Sıfır Atık Örnekleri Nelerdir?

Moda endüstrisindeki sıfır atık, birçok moda şirketinin, markanın ve işletmenin ürettikleri atık miktarını azaltmak ve geri dönüştürülmüş ürünler kullanmak için ortak çaba göstermesiyle büyük bir hızla büyüdü. Giysilerin tasarlandığı, üretildiği, giyildiği ve daha sonra atıldığı bir sektörde, önceki yıllarda büyük miktarda atıkların çöplüklere atılması, çevreyi kirletmesi ve küresel ısınmaya katkıda bulunması şaşırtıcı değil. Green Petition gibi farklı markaların bu sistemi değiştirmeye ve üretilen kıyafetleri yenilerini yaratmak için kullanmaya çabalamasıyla, sıfır atık geri dönüşüm fikri hayata geçiriliyor ve tüm bir sektörün işleyiş biçimini başarıyla değiştiriyor! Sıfır atık modası yavaş yavaş sektördeki markaların ve işletmelerin örnek almaya çalıştığı yeni bir standart haline geliyor ve umarız iş dünyasında israfla mücadele eden ve sıfır atık üretmenin yeni normu olarak tanıtan ilk gruplardan biri olacaktır. giyim ve diğer aksesuarlar. 

Sıfır Atık Neden Önemlidir

 

Sıfır Atık Neden Önemli?

İklim için 

İklim değişikliği, 21. yüzyılda karşılaştığımız en çok konuşulan tartışma ve sorunlardan biri haline geliyor ve sıfır atığın uygulamaya konulması, yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini iyileştirmeye ve azaltmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya çapında iklimlerin değişme hızını da azaltacaktır. sorun. Sıfır atık, dünya çapında çok daha az malın üretilmesine neden olacak, bu da mal üretiminin büyük ölçüde yavaşlayacağı anlamına geliyor. Giydiğimiz kıyafetlerden, yediğimiz yiyeceklere kadar sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmının üretimden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında sıfır atık politikaları uygulayarak ve daha fazlasını yapmak yerine elimizdekileri kullanarak, iklim değişikliğinin meydana gelme hızını azaltabilir ve gelecek nesiller için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir yarın olmasını sağlamaya yardımcı olabiliriz. . 

COVID-19 sonrası dünya için

2020'de dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ardından dünya yavaş yavaş normale dönerken, sıfır atık yaşam tarzını başlatmanın artık her zamankinden daha önemli olduğunu kabul etmek önemli. Pek çok ülkede ekonominin felce uğradığı ve milyonlarca insanın Kovid-19 hastalığına yenik düştüğü bir dönemde sağlık, refah ve maaş alabilme yeteneği çok önemli. Sıfır atıklı bir yaşam tarzıyla toplumlar daha sağlıklı hale gelebilir, ekonomi büyüyebilir ve daha eşit bir toplum salgının küllerinden doğabilir. Şimdi, yeni malların üretimine bağlı olmayan, sonuçta aşırı sera gazı emisyonlarına ve israfa yol açan bir ekonomiyi yeniden inşa etme fırsatını değerlendirme şansımız var. 

Şehirler için

Sıfır atık, vatandaşlarının yaşama ve çalışma şeklini iyileştirmeyi amaçlayan şehirler ve kasabalar için inanılmaz derecede önemlidir. Sıfır atığın dünya çapında binlerce insanın yaşamını iyileştirmede etkili olduğu kanıtlandı ve bu yaklaşımı benimseyen şehirler daha mutlu ve sağlıklı insanlar yetiştiriyor. Sıfır atık, şehirlerin atıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor ve hatta kendi ekonomisi oluşmaya başlayarak istihdam yarattığı bile kanıtlandı! Sıfır atığın topluluklara, özellikle de dezavantajlı gruptakilere yardımcı olduğu biliniyor. Geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme projeleri aracılığıyla ürünler, ihtiyaç duyanlara dağıtılabilir ve geri dönüştürülmüş ürünlerin toplanması ve üretiminin artması gerektiğinden istihdam yaratılabilir! Sıfır atık yaşam tarzı, bir topluluğun tüm üyelerinin işleyişini büyük ölçüde geliştirebilir ve aynı zamanda, kirlilik azaldıkça ve hava kalitesi iyileştikçe topluluklar daha sağlıklı hale geldikçe toplulukların sağlığını ve refahını da etkilediği bilinmektedir! 

Sıfır Atıkların Avantajları Nelerdir?

  • İklim değişikliğinin çevreyi etkileme hızını azaltır: Sıfır atıklı bir yaşam tarzının etkileyeceği en derin etkilerden biri, iklim değişikliğinin çevreyi etkileme hızının azalmasıdır. Sıfır atık, halihazırda üretilmiş ürünlerin yeniden kullanılması yoluyla israfın önlenmesi fikrini desteklemektedir. Bu, çöplüklere daha az çöpün birikmesini ve daha az ürünün üretilmesini sağlar; bu değişikliklerin her ikisi de kirliliği azaltır ve iklim değişikliğinin gezegeni etkileme oranının azaltılmasına yardımcı olur. 
  • Ekonomiye yardımcı olur: Pek çok kişi, sıfır atık girişiminin, üretim yavaşladıkça iş kaybına yol açarak ekonomiye zarar verebileceğini savunuyor. Eğer zihniyetiniz buysa bir kez daha düşünün. Sıfır atık toplumunu sürdürmenin, geri dönüştürülmüş ürünlerin toplanması, üretimi ve dağıtımına yardımcı olmak için yaratılan binlerce istihdamla ekonomiyi büyük ölçüde iyileştirmeye gerçekten yardımcı olabileceği kanıtlandı! Sıfır atık ve geri dönüşüm yavaş yavaş içinde bulunulması gereken iyi bir iş haline geliyor; sektörde kâr ve istihdam artışı artıyor. 

 

Evlerinizde Sıfır Atığı Başlatmak İçin Ne Yapabilirsiniz?

Evlerinizde Sıfır Atığı Başlatmak İçin Ne Yapabilirsiniz?

Sıfır atıklı bir yaşam tarzına ulaşmak için bireyler olarak yapabileceğimiz pek çok şey var ve bunu yapmak yalnızca karbon emisyonlarını ve atmosferdeki sera gazı miktarını azaltmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşamınızın kalitesini de büyük ölçüde artırdığı biliniyor. hayat! Evinizde sıfır atık girişimini kullanmaya başlamak, geri dönüşümü sağlamak ve yalnızca geri dönüştürülebilen ürünleri satın almakla başlar; buna satın aldığımız plastik, giydiğimiz kıyafetler ve hatta evimizde kullandığımız dekorasyonlar da dahildir! Satın aldığınız işlenmemiş malzeme sayısını azaltmaya yardımcı olacak küçük ve başlangıç ​​niteliğindeki yöntemler, sıfır atıklı bir hayat yaşama yolunda size uzun bir yol kat edebilir! 

Bir Kişi Gerçekten Fark Yaratabilir mi? 

Evet! Her satın alma işleminizde veya belirli bir sektörü desteklemeye karar verdiğinizde, sonuçta uygulanmasını istediğiniz sistem türüne oy veriyorsunuz. Evinizde sıfır atık yaşam tarzını uygulayarak, satın aldıklarınıza dikkat ederek ve artık kullanmadığınız tüm eşyaları geri dönüştürerek fark yaratma konusunda uzun bir yol kat edebilirsiniz! Eğer hane başına sadece bir kişinin sıfır atıklı bir yaşam tarzı yaşamak için ortak bir çaba göstermesi gerekseydi, çöplüklere atılan atık miktarındaki azalma astronomik olurdu! Yaşam tarzınızı değiştirmek ve sıfır atık yaklaşımını benimsemek sadece çevre için iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitenizi de büyük ölçüde artırabilir. Bu tür yaşam tarzını benimseyen kişiler para biriktirdiklerini, daha sağlıklı beslendiklerini ve genel olarak daha mutlu ve daha doyumlu bir yaşam tarzı yaşadıklarını bildirdiler.


Green Petition iş ortaklığı

Our Commitment to Sustainability and Green Living. This is not only about us. This is about all of us, about our responsibility towards the planet. As to our part, we simply produce beach towels and peshtemals. This is what we do. For you to DRY RESPONSIBLY! Our commitment is to produce the highest quality and elegant beach towels and peshtemals with the least possible damage our planet. From the very first beginning of our supply process to packaging and post-purchase services, we work hard to ensure an eco-friendly and smooth experience for you. We know that it is not easy but necessary!

Şimdi Başvurun

Partnership opportunities

  • Affiliate marketing
  • Gifting
  • Discount codes
  • Campaigns
  • Content creation
  • Usage rights
  • Additional opportunities