What is Sustainable Nutrition?

Sürdürülebilir Gıda Nedir?

Sürdürülebilir Gıda Nedir?

Vücudumuzun iyi bakılmasını ve yeterince besleyici ve sağlıklı gıda almasını sağlamak son derece önemlidir ve küçüklüğümüzden itibaren yediğimiz gıda türünün hayat kalitemiz üzerinde büyük bir etkisi olduğu bize öğretilir. . Sürdürülebilirlik son birkaç yılda gelişen ve büyüyen bir kavram olduğundan, sağlıklı ve besleyici gıdayı sürdürülebilir kalkınmayla birleştirmek her zamankinden daha önemli hale geliyor ve bugün üretilen gıdalardan aldığımız sağlık ve beslenmenin sürdürülebilir olmasını sağlamak Gelecek nesillerin sağlıklı yaşam sürdürme yeteneklerini etkilememek, gıda geliştirme ve güvenliğinin hayati bir parçasıdır. Sürdürülebilir beslenme, bugün üretilen ve yetiştirilen sağlıklı ve besleyici gıdanın, gelecek nesillerin de aynı kalitede gıdaya ulaşabilme yeteneğini olumsuz yönde etkilememesi gerektiği fikrini içermektedir. Bu, gelecek nesillerin sağlığının kendi sağlığımızdan önce düşünülmesi gerektiği anlamına gelmiyor; daha ziyade bu kavram, gıda üretiminde bir denge olması gerektiğini ve üretim yoluyla gelecek nesillerin ihtiyaçlarından taviz verilmemesi gerektiğini öne sürüyor. günümüzün yöntemleri. 

Sürdürülebilir Beslenme Önemli mi?

Gıda hayatımızın inanılmaz derecede önemli bir parçasıdır ve vücudumuzu ayakta tutacak ve işlev görmemize yardımcı olacak iyi, sağlıklı ve besleyici gıdalar olmadan düzgün bir şekilde çalışamayız ve şu anki yaşamlarımızı sürdüremiyoruz. Gıda güvenliği 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri ve attığımız adımların günümüzün gıda sorunlarının durumunu iyileştirmesini sağlamak, insan ırkının devamı açısından hayati önem taşıyor. Kullandığımız tarım uygulamalarını izlemek ve ürettiğimiz gıda miktarının gezegen için sürdürülebilir olanı aşmamasını sağlamak, sürdürülebilir beslenmenin hayati bir parçasıdır ve her alanda yaygın olarak bilinen ve anlaşılan bir kavram olmalıdır. dünyanın köşesi. 

Sürdürülebilir Beslenmenin Boyutları Nelerdir

 

Sürdürülebilir Beslenmenin Boyutları Nelerdir?

Sürdürülebilir beslenmeyi anlamak, kavrama tek bir bakış açısıyla bakmakla sağlanamaz ve bu sorunun konularını doğru bir şekilde anlamak için sürdürülebilir beslenmenin dört boyutu geliştirilmiştir. Bu boyutlar, sürdürülebilir beslenmeyle ilgili sorunların nasıl çözülebileceğini ve besleyici gıdaların sürdürülebilir şekilde üretilmesi için neler yapılması gerektiğini tam olarak açıklamayı amaçlamaktadır. 

Sağlık ve Beslenme

Sürdürülebilir beslenmenin sağlık ve beslenme boyutu, doğru türden besleyici gıdaların doğru kişilere ulaştırılmasını sağlamaya bakar. Dünyadaki eşitsizliğin durumuna bakıldığında, gıda güvenliğinin nasıl eşitsiz bir şekilde dengelendiğini, belirli ülkelerdeki belirli insan gruplarına sağlıklı ve besleyici gıdaların çoğuna erişim hakkı verildiğini görmek mümkün. Sürdürülebilir beslenme, bu sayının dünya çapında eşitlenmesini ve besleyici ve sağlıklı gıdaların gezegenin her yerinde erişilebilir olmasını sağlamayı içerir! Sürdürülebilir beslenme programları bu eşitsizliği dengelemeye ve bu eşitsiz erişimin etkilerini azaltmaya odaklanır; bu etkiler hem obeziteyi hem de yetersiz beslenmeyi içerir. 

Çevresel

Çevresel faktörler, sürdürülebilir beslenmenin büyük bir bölümünü oluşturur ve gıda büyümesinin çevreyi nasıl etkilediğini düzgün bir şekilde izlemeden, gelecekte gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlayamayız. Gıda sistemlerinin kirlilikten, yanlış ve sürdürülemez tarım yöntemlerinden ve gıda israfından nasıl etkilendiğini izlemek, çevrenin bugün gerçekleştirdiğimiz eylemlerden olumsuz etkilenmemesini sağlamak için ihtiyacımız olan tüm bilgilerle donatılmış olmamızı sağlayacaktır. 

Ekonomik

Sürdürülebilir beslenmenin ekonomik baskıları dünyanın hemen her köşesinde hissedilebiliyor; ürünler giderek daha pahalı hale geldikçe ve daha fazla arazi taze gıda üretemez hale geldikçe, ekonomik baskılar da artacak. Yetersiz beslenmeye neden olan faktörlerin başında, gıdanın çok pahalı olması ve birçok insanın erişemeyeceği kadar uzakta bulunması, yani düzenli olarak gıda satın alamamaları ve hızla yetersiz beslenmeleri geliyor. Sürdürülebilir beslenmede ekonomik faktörler büyük rol oynuyor ve bu kavramın gelişimine bakarken dikkate alınması gerekiyor! 

Sosyo-Kültürel

Sürdürülebilir bitkisel beslenmeye ulaşmaya ve dünyanın dört bir yanından herkesin iyi ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamaya çalışırken, sosyo-kültürel özelliklerin farklı insan grupları arasında nasıl farklılık gösterebileceğini dikkate almak önemlidir. Bir grup insan için sağlıklı ve besleyici olarak değerlendirilen şey diğerinden tamamen farklı olabilir ve sürdürülebilir beslenmeyi izlerken bu farklılıkların dikkate alınması hayati önem taşır. 

Sürdürülebilir Beslenme Nasıl Sağlanabilir?

 

Sürdürülebilir Beslenme Nasıl Sağlanabilir?

Sürdürülebilir beslenme, gıdanın dünya çapında üretilme ve dağıtılma şeklinin değiştirilmesiyle sağlanır. Gıdanın yaşam için bir gereklilik olduğunu anlamak ve gıda güvenliği ve tamamı sürdürülebilir yöntemlerle üretilen besleyici gıda üretimi odaklı hedeflere ulaşmaya çalışmak, sürdürülebilir beslenmenin uygulanması açısından hayati öneme sahiptir. Hangi gıdaların bize en sağlıklı yaşam tarzını sunduğunu anlamak ve bu tür gıdaların uzun süre üretilebilmesini sağlayacak sürdürülebilir yöntemler oluşturmak, sürdürülebilir beslenmeye ulaşmanın tek yoludur. 

Sürdürülebilir Beslenmeye Ulaşmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? 

Sürdürülebilir beslenme fonları ve sürdürülebilir beslenme girişimleri gibi şeyler aracılığıyla gıdanın üretim şeklini değiştirmek mümkündür. Gıdanın önemini ve kendi hayatımızda oynadığı rolün yanı sıra gelecek nesillerin hayatında oynayacağı rolü de dikkate almak, iyi, sağlıklı ve besleyici gıdanın dünya çapında üretilip dağıtılmasını sağlamak önemlidir. . Sağlıklı ve besleyici gıda israfından kaçınmak, sürdürülebilir beslenme çözümleri bulmanın ve dünyanın her yerinde gıda tüketmek, üretmek ve dağıtmak için daha iyi yollar geliştirmesine yardımcı olmanın önemli bir parçasıdır.


Green Petition iş ortaklığı

Our Commitment to Sustainability and Green Living. This is not only about us. This is about all of us, about our responsibility towards the planet. As to our part, we simply produce beach towels and peshtemals. This is what we do. For you to DRY RESPONSIBLY! Our commitment is to produce the highest quality and elegant beach towels and peshtemals with the least possible damage our planet. From the very first beginning of our supply process to packaging and post-purchase services, we work hard to ensure an eco-friendly and smooth experience for you. We know that it is not easy but necessary!

Şimdi Başvurun

Partnership opportunities

  • Affiliate marketing
  • Gifting
  • Discount codes
  • Campaigns
  • Content creation
  • Usage rights
  • Additional opportunities