What Is Sustainability?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, dünya daha ekolojik bir yaşam tarzına doğru ilerlemeye çabalarken, incelenen, revize edilen ve uyarlanan bir terimdir. İşletmelerin ve bireylerin sadece buraya ve şimdiye odaklanmayıp geleceğe de bakmaya başlaması, içindeki eylem ve ürünlerin geleceği olumsuz etkilemediği bir dünya inşa etme fikrini ortaya çıkardı. Kısaca açıklamak gerekirse sürdürülebilirliğin tanımı, kendi neslimizin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden sürdürme ve karşılama becerisini ifade etmektedir. Bu çok geniş kapsamda, ekolojik farkındalık ve amacın daha geniş bir anlayışını kapsayan birçok farklı yön, amaç ve hedef bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirliğin 3 Türü Nelerdir?

Pek çok kişi sürdürülebilirlik terimini duyup hemen çevreyle ilişkilendiriyor ve bu kısmen doğru olsa da bu terimi oluşturan ve oluşturan başka unsurlar da var. Her biri farklı sınır ve hedeflerle etkileşim halinde olan ve onları kapsayan üç farklı sürdürülebilirlik türü vardır. Bu geniş fikrin üç yönü ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliktir ve her biri diğeri kadar önemli ve gereklidir. Bu üç farklı sürdürülebilirlik türü bir bedene benzer şekilde çalışır; her bir parça iyi çalışırsa ve en iyi şekilde çalışırsa hepsi gelişebilir, ancak biri parçalanmaya başlarsa tüm sistem etkilenir. 

Sürdürülebilirliğin Amacı Nedir?

Sürdürülebilirliğin amacı, şu anda yaşadığımız hayatın ve toplumumuzda ortak olan şeylerin, dünyamızın geleceğini olumsuz etkilememesini sağlamaktır. Sürdürülebilirlik, bugün yaptığımız şeylerin yarını etkilediğini kabul etmektir, bu nedenle yaptıklarımızın olumsuz sonuçlar yaratmadığından emin olmamız gerekir; bu, toplumun ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerini ifade eder. Sürdürülebilir bir eşanlamlılık sürdürülebilirdir; şu anda yaşadığımız hayatın gelecek nesilde de sürdürülebilecek bir hayat olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu konseptin amacının karşılanmasını sağlamak amacıyla çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizin azaltılmasını sağlamak amacıyla ana hatları çizilen bir dizi sürdürülebilir kalkınma hedefi bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir? 

Kim olursanız olun, hangi işte çalışıyor olursanız olun, nerede yaşıyor olursanız olun sürdürülebilirlik her birimiz için önemli bir kavramdır. Sürdürülebilirlik olmadan, kendi geleceğimiz ve gelecek nesillerin gelecekleri tehlikeye girebilir ve bu nedenle, sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyaç daha da gerekli hale geldikçe, dünyada nasıl yaşadığımızı, hareket ettiğimizi ve işlediğimizi dikkate almak giderek daha önemli hale geliyor. Daha açık bir ifadeyle sürdürülebilirlik önemlidir çünkü uzun ve müreffeh bir yaşam sürmemizi ve gelecek neslin çocuklarına da aynı fırsatın tanınmasını sağlayacaktır. 

Sürdürülebilirliğin Bazı Örnekleri Nelerdir?

 

Sürdürülebilirliğin Bazı Örnekleri Nelerdir?

Yeşil alan

Yeşil alan, şehir ve kasabalarda park, göl, bahçe ve hatta spor alanları için ayrılan alanları ifade ediyor. Bu alanlar genellikle çalılık ve bitki örtüsüyle doludur ve bu da onlara 'Yeşil Alan' adını vermiştir. Yaşadığımız şehir ve kasabalarda bitki örtüsü ve bitki örtüsüyle dolu çalışma alanları, yaşadığımız yaşamın sürdürülebilir olmasında büyük rol oynayacaktır. Bitki örtüsü ve bitki yaşamı sadece havadaki karbondioksit miktarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda şehirlerdeki sıcaklıkları da düşürüyor, ses kirliliğini azaltıyor ve yeşil alanların aslında bir bölgenin ortalama yaşam beklentisini etkilediği biliniyor; daha yeşil şehirlerde yaşayanlar daha uzun yaşıyor. yapmayanlar. 

Ürün rotasyonu

Mahsul rotasyonu, her hasat mevsiminde farklı türdeki mahsullerin ekilmesi sürecini ifade eder. Bu da her mevsim ekilen mahsullerin topraktan farklı besin maddeleri almasını sağlar. Ürün rotasyonu uygulamalarına uyulmaması, topraktaki tüm besin maddelerinin uzaklaştırılması ve toprağın her türlü bitki örtüsünü veya mahsulü yetiştirme yeteneğini yavaş yavaş kaybetmesi nedeniyle toprağın kuraklaşmasına yol açacaktır. 

Sürdürülebilir Tasarım ve İnşaat

Sürdürülebilir tasarım ve inşaat, etrafımızdaki farklı şeylerin tasarımına ve yaratılmasına ekolojik, uygun maliyetli ve sosyal yapıların uygulanması sürecini ifade eder. Giydiğimiz kıyafetlerden inşa ettiğimiz evlere kadar, bu farklı şeylerin tasarım ve inşasının uzun ömürlü olmasını ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamasını sağlamak inanılmaz derecede önemlidir; hatta sürdürülebilir mobilyalar gibi şeyler yaratmak ve kullanmak bile uzun bir yol kat edebilir. gelecek için koruyoruz. 

Su Verimli Armatürler

Su, dünyanın en çok ihtiyaç duyulan kaynaklarından biri ve geçmişte kullandığımızdan daha az kullanmamız giderek daha önemli hale geliyor. Su sürdürülebilirliği ve su tasarruflu armatürlerin kullanılması, hem su hem de para tasarrufu konusunda uzun bir yol kat edebilir. Bu tür armatürleri kullanan hanelerin su ve elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 20 oranında tasarruf sağladığı ve aynı zamanda bir ton su tasarrufu sağladığı tahmin ediliyor. Su tasarruflu çamaşır makinelerinden, muslukların üzerine takılan ve salınan su miktarını azaltan nozüllere kadar pek çok farklı türde su tasarruflu armatür vardır. 

Yenilenebilir Temiz Enerji

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak muhtemelen bireyler ve/veya şirketler olarak sürdürülebilir yaşamamızın en büyük yoludur. Yenilenebilir ve temiz elektrik kaynaklarının kullanılmasının yaklaşık %90 daha az sera gazı salımına yol açabileceği ve bu sayede havaya salınan kirlilik miktarının önemli ölçüde azaltılabileceği tahmin edilmektedir. Sera gazı emisyonları ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının diğer biçimleri, dünyamızın sürdürülebilir bir gelecek yaratmamasının büyük bir kısmını oluşturuyor ve bu nedenle, eğer sürdürülebilir bir gelecek yaratma umudumuz varsa, yenilenebilir temiz enerjinin daha öne çıkması gerekecek. 

Atıktan Enerji Geri Dönüşümüne

Yarattığımız atıkları değerlendirip enerjiye dönüştürmek, daha sürdürülebilir bir gelecek ve toplum yaratma yolunda ilerlememizin bir yoludur. Enerji ve enerji üretmek için kendi atıklarımızı kullandığımızda çöp depolama alanları gibi şeylere daha az ihtiyaç duyulur. Depolama alanları, milyonlarca farklı maddenin atıldığı ve atıldığı, ağaçların dikilebileceği, okulların geliştirilebileceği veya toplumu olumlu yönde etkileyecek başka herhangi bir şeyin yapılabileceği değerli arazi ve alanları kaplayan belirlenmiş çöplük noktalarıdır. 

Su arıtma

Su arıtma prosesi, sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkı sağlar ve su arıtma, suyun israf edilmemesini ve yeniden kullanılabilmesini sağlamak için kullanılır. Su arıtma işlemi, suyun ortamdan alınmasını, temizlenerek ve tüm yabancı maddelerden arındırılarak işlenmesini, tüketiciye ulaştırılmasını ve daha sonra suyun geri döndürülerek işlemin yeniden başlatılmasını içerir. Su arıtma, kaynaklarımızı yeniden kullanmanın doğal kaynaklarımızın ömrünü nasıl etkileyebileceğinin ve uzatabileceğinin mükemmel bir örneğidir. 

Sürdürülebilirliği Nasıl Gösterirsiniz?

Sürdürülebilirliğin anlamı, ürünleri geleceği olumsuz etkilemeyecek şekilde üretmek ve kullanmaktır ve sürdürülebilir bir yaşam sürmek, gelecek nesillerin bugün sahip olduğumuz fırsat ve kaynaklarla aynı şekilde kutsanmasını sağlamak için uzun bir yol kat edebilir. . Bu, yeni normlara ve daha sürdürülebilir uygulamalara uyum sağlamak için yaşam tarzınızı ve yaşam alanlarınızı değiştirmeyi içerebilir. Herkes daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamayı seçerse ve daha iyi, daha ekolojik seçimler yaparsa, etkisi muhteşem olabilir! 

Sürdürülebilir Bir Yaşamı Nasıl Yaşarsınız?

Daha sürdürülebilir hayatlar yaşamayı yavaş yavaş öğrenebileceğimiz birçok farklı yol var. Daha sürdürülebilir bir yaşam sürmenin en kolay yollarından biri, satın aldığınız ürünlerin geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olmasını sağlamaktır. İster sürdürülebilir hediyeler satın almak ister geri dönüştürülmüş tekstillerden üretilmiş giysiler satın almak olsun, olumsuz etkinizi azaltmanıza ve hayatınızı ne kadar sürdürülebilir bir şekilde sevdiğinizi artırmanıza yardımcı olacak birçok farklı yol vardır. Sürdürülebilir ürünlerin ve sürdürülebilir malzemelerin birçok farklı türü vardır.

Dünyayı Nasıl Kurtarabilirsiniz?

 

Dünyayı Nasıl Kurtarabilirsiniz?

Sürdürülebilirlik herkesin bilmesi, anlaması ve günlük yaşamında uygulaması gereken bir kavramdır. Olumsuz etkimizi azaltmak ve gelecek nesillerin yaşayabileceği bir dünyayı arkamızda bıraktığımızdan emin olmak için yapabileceğimiz birçok farklı şey var. Bugün aldığımız kararlar, yarın yaşayacağımız hayatı etkiler ve etkiler; bu, yaptığımız her şeyde hatırlanması ve sürdürülmesi gereken bir şeydir. Aşağıda daha iyi ve daha sürdürülebilir bir yarın yaratmaya katkıda bulunmak için her birimizin yapabileceği birkaç farklı şey yer almaktadır. 

Azaltın, Yeniden Kullanın ve Geri Dönüştürün. 

Atıklarınızı azaltarak, sahip olduklarınızı yeniden kullanarak ve yeniden kullanamayacağınız nesneleri geri dönüştürerek daha sürdürülebilir bir yarın yaratılmasına yardımcı oluyorsunuz. Yeşil Dilekçede uyduğumuz en önemli sloganlardan biri, kendimizi atıklarımızı azaltmaya, yeniden kullanabileceğiniz ve kullanamadıklarınızı geri dönüştürebileceğiniz ürünler yaratmaya adadığımızdır. Bu nedenle ürünlerimiz yalnızca parçalanıp ipliğe dönüştürülen ve daha sonra yeniden tasarlanarak sattığımız güzel ve yumuşak havlu ve peştemallere dönüştürülen geri dönüştürülmüş kumaşlardan ve şişelerden üretiliyor! 

Su tasarrufu. 

Su yavaş yavaş kıt bir kaynak haline geliyor ve her ne pahasına olursa olsun korunması gerekiyor. Her birimizin bireysel olarak su alımımızı azaltmaya yardımcı olabileceği çeşitli yollar vardır ve bunlar daha az su kullanmayı ve evde veya işyerinde kullanılan su miktarını azaltmaya yardımcı olabilecek su tasarrufu sağlayan ürünler kullanmayı içerir. Özellikle su kıtlığının sık karşılaşılan bir sorun olduğu kurak ülkelerde su tasarrufu son derece önemlidir. 

Sürdürülebilir'i seçin. 

Kendi olumsuz etkinizi azaltmanıza yardımcı olmanın bir yolu, desteklediğiniz markalar ve işletmeler konusunda bilinçli seçimler yapmak ve her zaman sürdürülebilir şekilde üretilmiş ürün ve öğeleri seçmektir. Bu, yaygın olarak kullandığınız ve satın aldığınız farklı marka ve endüstri türleri hakkında biraz araştırma yapmayı ve ürettikleri ürünlerin çoğunun sürdürülemez bir şekilde yapıldığını fark ederseniz ayarlamalar yapmayı içerebilir. bu, kullandığınız mobilyalarla, yediğiniz yiyeceklerle ve hatta desteklediğiniz restoranla ilgili olabilir. 

Akıllıca Alışveriş Yapın. 

Sürdürülebilir ürünler yaratma ve üretme konusunda öncülük eden çeşitli marka ve işletmeler var. Yeni ve şaşırtıcı sürdürülebilir moda ürünleri üreten sürdürülebilir giyim markalarından, yalnızca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen yeşil dilekçedeki kendi ürünlerimize kadar. Havlu ve peştemaller sürdürülebilir bir şekilde üretiliyor ve ürünlerimizdeki malzemelerden kullandığımız suya kadar kullandığımız her şeyin geri dönüştürülmesini sağlayan sıfır atık politikasına sahip! Akıllıca alışveriş yaparak ve sürdürülebilir yöntemler kullanan şirket ve markaları destekleyerek, olumsuz etkinizi azaltacağınızdan ve büyük işletmeleri ve markaları daha sürdürülebilir bir yöne gitmeleri gerektiğine ikna etmeye yardımcı olacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Uzun Ömürlü Ampuller Kullanın. 

Tüm normal ampullerinizi uzun ömürlü ve enerji tasarruflu olanlarla değiştirmek, çevreye faydalı olabilir. Uzun ömürlü ampuller, daha az değiştirilmesi gerekmesini ve dolayısıyla daha az atık oluşmasını sağlar. Bu basit hareket yalnızca dünyanın kurtarılmasına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda belirli bir süre içinde daha az ampulün değiştirilmesi gerekeceğinden para ve zamandan tasarruf etmenizi de sağlar. 

Bir ağaç dikmek.

Sadece bir ağaçla katkıda bulunmak bile karbon ayak izinizi azaltmada ve dünyanın kurtarılmasına yardımcı olmada büyük bir fark yaratabilir! Ağaçlar ve diğer bitki örtüsü, daha az karbondioksit üreten daha yeşil şehirlere katkıda bulunur ve genel olarak daha güvenli bir yarın sağlamaya yardımcı olur! 

 

Bir ağaç dikmek.


Green Petition iş ortaklığı

Our Commitment to Sustainability and Green Living. This is not only about us. This is about all of us, about our responsibility towards the planet. As to our part, we simply produce beach towels and peshtemals. This is what we do. For you to DRY RESPONSIBLY! Our commitment is to produce the highest quality and elegant beach towels and peshtemals with the least possible damage our planet. From the very first beginning of our supply process to packaging and post-purchase services, we work hard to ensure an eco-friendly and smooth experience for you. We know that it is not easy but necessary!

Şimdi Başvurun

Partnership opportunities

  • Affiliate marketing
  • Gifting
  • Discount codes
  • Campaigns
  • Content creation
  • Usage rights
  • Additional opportunities