What is Sustainable Energy?What are Examples of Sustainable Energy?

Sürdürülebilir Enerji Nedir? Sürdürülebilir Enerji Örnekleri Nelerdir?

Sürdürülebilir Enerji Nedir?

Enerji, günümüz dünyasının inanılmaz derecede önemli bir parçasıdır ve bildiğimiz gibi, evimizdeki ışıkları açmadan veya bir arabayı çalıştırmadan aynı olmayacağını biliyoruz. Enerjiyi üretmenin birçok farklı yolu vardır; bunların bazıları çevre üzerinde büyük olumsuz etkilere sahip, bazıları ise daha sürdürülebilirdir. Sürdürülebilir enerji, enerjinin gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden, mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilmesidir Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılması, modern dünyamızın gerektirdiği yüksek enerji tüketiminin etkilerini azaltır. Peki sürdürülebilir enerji nedir?  

Kısacası sürdürülebilir enerji, güneş ışınlarından veya okyanusların gücünden faydalanmak gibi tükenmeyecek kaynaklardan gelir. Bu kaynaklar hiçbir zaman tükenmeyecek ve binlerce yıl boyunca kullanılmaya devam edebilecektir. Bu tür kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları adı verilmektedir ve bunların kullanılması, yenilenemeyen kaynaklara göre çevre açısından çok daha faydalıdır. Enerji ve   Sürdürülebilirlik bu nedenle yan yana geliştirilmesi gereken iki kavramdır.

Sürdürülebilir Enerji Neden Önemlidir?

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi son derece önemlidir, çünkü yenilenemeyen enerji kaynakları eninde sonunda tükenecek ve gelecek nesillere bugün olduğu gibi yaşama şansı kalmayacaktır. Bu nedenle sürdürülebilir enerji, gelecek nesillerin enerji kaynaklarına erişim şansının korunması açısından son derece önemlidir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının bulunması ve sürdürülebilir enerji gelişiminin teşvik edilmesi, gelecek nesillerin de bugün sahip olduğumuz enerji kaynaklarına erişmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda dünyanın bu nesiller için yaşanacak temiz ve güvenli bir yer olmasını da sağlar. Bu nedenle enerji üretimi söz konusu olduğunda sürdürülebilir enerji çözümleri bulmak hayati önem taşıyor.  

Sürdürülebilir Enerji Türleri Nelerdir?

Aşağıda birkaç sürdürülebilir enerji örneği ve bu enerji türlerinin her birinin hem çevre için hem de enerji üretiminin geleceğini sürdürmek için iyi bir şekilde nasıl kullanılabileceği yer almaktadır.

 

Güneş enerjisi

Güneş enerjisi güneşin ürettiği enerjidir. Bu formdaki enerji, güneş ışınları aracılığıyla üretilen ısıyı ifade eder ve nesneler ısındıkça yakalanan bu enerji aslında depolanabilir ve daha sonra kullanılabilir. Bu tür enerjiyi yakalamak için kullanılan öğelere güneş panelleri denir ve bu tür sürdürülebilir enerji teknolojileri, şehirlere ve evlere güneş ışığı ve ısı yoluyla üretilen enerjiyi sağlayarak son yıllarda büyük bir yol kat etti! Güneş enerjisi, çok fazla güneş ışığı alan bölgeler için harika bir sürdürülebilir enerji biçimidir; dolayısıyla bir bölgeye veya eve güneş panelleri eklemeyi düşünürken bu dikkate alınmalıdır. 

Rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisi, rüzgarı yakalayıp daha sonra güç üreten büyük türbinleri döndürmek için kullanarak gücün işlenmesini içerir. Rüzgar asla durmayacak doğal bir güç olduğundan, harika bir sürdürülebilir enerji biçimi ve daha büyük bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisiyle ilgili sorun, doğal gücün mevcudiyeti ile ortaya çıkıyor ve yalnızca yılın büyük bölümünde çok fazla rüzgara maruz kalan alanlar rüzgar santrallerini ayakta tutabilecek . 

 

Hidro enerji

Hidro enerji, hızla akan veya düşen suyun elektrik üretmek için kullanılmasıyla elde edilen enerjiyi ifade eder . Güç, daha sonra bu işlemden üretilen gücü depolayan su döndürme türbinleri aracılığıyla üretilir. Hidroenerji, sürekli akan su kaynağına sahip bölgeler için mükemmel bir çözümdür. Ancak birçok baraj ve nehir yılın yalnızca belirli zamanlarında hızlı akıyor ve bu da elektrik üretebilecek su miktarını kısıtlayabiliyor. Hidroelektrik santrallerin arzı karşılayabilmeleri ve sürekli enerji üretip üretebilmeleri için bu tür santrallerin yıl boyunca suyun aktığı bölgelere yerleştirilmesi önemlidir!  

Gelgit enerjisi

Gelgit enerjisi, güç üretmek için okyanus dalgalarını kullanır. Dalgalar ve gelgitlerin gücü asla tükenecek bir şey değildir ve dolayısıyla bu sürdürülebilir enerji türü, güç yaratmanın harika bir yoludur! Bu tür bir güç kaynağının tek kısıtlaması, enerji santrallerinin okyanusa yakın konumlandırılması gerektiği ve bu nedenle iç bölgelerin veya ülkelerin bu tür bir enerjiden yararlanamayacağıdır.  

Jeotermal enerji

Dünyanın çekirdeği sürekli olarak ısı üretir ve dünyanın yarattığı ısı, yer kabuğundan yüzeye doğru yol alır. Kaplıcalar gibi şeylerin ısısını buradan aldığı yer burasıdır! Bu ısı yoluyla üretilen gücü, daha sonra devasa türbinleri döndürecek ve enerji depolayacak buhar oluşturmak için kullanmak, sürdürülebilir bir güç kaynağı yaratmanın harika bir yoludur! Dünyanın en fazla enerjiye ve yüzeye doğru itilen ısıya sahip olduğu bu enerji ceplerini bulmak, jeotermal enerji santralinin en iyi şekilde çalışabilmesini sağlayacaktır!  

Biyokütle enerjisi

Biyokütle enerjisi , enerji üretmek için ölü veya canlı organik maddelerin kullanılmasıyla üretilen enerjiyi ifade eder . Sürdürülebilir enerjinin bu biçimi, mağara adamlarının yemek pişirmek veya ısınmak için sopaları ve kütükleri yaktıkları zamandan beri kullanılmaktadır ve aynı teori bugün hala biyokütle enerjisi için geçerlidir! Bu organik madde yakılıp ısı ve enerji ürettiğinden, bu enerji daha sonra depolanıp daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir! 

 

Neden Sürdürülebilir Enerji Kullanmalıyız?

Sürdürülebilir enerji kullanımının hayatımızın inanılmaz derecede önemli bir parçası olmasının birçok farklı nedeni var. Bizim için mevcut olan yenilenebilir kaynakları giderek daha fazla tükettikçe, gelecek nesiller bu farklı malzemelerden daha azına sahip olacak. Eğer güç sağlamak için bu enerji türlerine güvenirsek, sonunda güç sağlayacak bu kaynağın kalmadığı bir aşamaya ulaşacağız.

İklim Değişikliğiyle Mücadele

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının çevreye pek çok olumsuz etkisi var ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için kullandığımız yenilenebilir enerji kaynaklarının miktarını artırabiliriz! Kömür gibi enerji kaynakları atmosfere çok zararlı gazlar salıyor ve yandıkça çok büyük ve kontrol edilemeyen miktarlarda karbondioksit açığa çıkıyor, atmosferdeki karbondioksit ve zararlı gazların miktarı artıyor.  

Tükenmez Enerji Kaynağı

Yenilenemeyen kaynaklar tam da budur; bir kez tükenen enerji türleri sonsuza kadar yok olacaktır. Tükenebilir türde enerji sağlayan güç şebekelerine sahip olmak inanılmaz derecede riskli çünkü eninde sonunda  onlar da tükenecek.  Sürdürülebilir enerji sistemleri asla tükenmeyecek, güneş parlamayı asla bırakmayacak ve rüzgar asla durmayacak; dolayısıyla, güç sağlamak için bu farklı enerji türlerini kullanırsak, bunların tükenmesi veya tükenmesi konusunda asla endişelenmemize gerek kalmayacak.


Green Petition iş ortaklığı

Our Commitment to Sustainability and Green Living. This is not only about us. This is about all of us, about our responsibility towards the planet. As to our part, we simply produce beach towels and peshtemals. This is what we do. For you to DRY RESPONSIBLY! Our commitment is to produce the highest quality and elegant beach towels and peshtemals with the least possible damage our planet. From the very first beginning of our supply process to packaging and post-purchase services, we work hard to ensure an eco-friendly and smooth experience for you. We know that it is not easy but necessary!

Şimdi Başvurun

Partnership opportunities

  • Affiliate marketing
  • Gifting
  • Discount codes
  • Campaigns
  • Content creation
  • Usage rights
  • Additional opportunities